Toch maar wel weer bloggen

Tegen de stroom in hebben wij bedacht dat we (weer) willen gaan bloggen. Maar dan wel op een nieuwe plek en onder een nieuwe naam : UBL innovatie . Het moet een blog worden door de medewerkers van de afdeling Innovatie & Projecten van de Universitaire Bibliotheken leiden (UBL), geïnspireerd door ons dagelijks werk, maar op persoonlijke titel.

Google Reader is er net mee gestopt (1 juli!). Er is op diverse bekende bibliobblogs over geschreven met als titels “Is it the end of an era for librarian blogging?” , “Niet bloggen maar joggen?”, “Biblioblog(gers) in vrije val”  en “De bloggende bibliothecaris anno 2013” : bloggen is uit!

Ook op een recente interne UBL bijeenkomst werd geconstateerd dat Twitter wellicht veel belangrijker zou zijn dan bloggen. En dat RSS readers hun langste tijd wel gehad zouden hebben.

Vervolgens werd er heel veel getweet (en geblogd) over de beste vervanger voor Google Reader, met Feedly als winnaar. En komen er toch ook weer nieuwe blogs bij, zoals Skills for InformatieProfessionals van onze eigen divisiemanager Josje Calff.  Onze collega’s van de UB Utrecht zijn in staat om inspirerend gezamenlijk te bloggen met hun I&M / I&O 2.0 blog.

Als je dat samenvoegt met alle discussies over het bestaansrecht van universitaire bibliotheken en recente organisatorische veranderingen bij de UBL, met als resultaat een zelfstandige afdeling Innovatie & Projecten,  ontstaat toch het gevoel van “dat zouden wij toch ook moeten kunnen?” Dus: we gaan weer bloggen. Nu nog voldoende inspiratie.En lezers natuurlijk, met liefst inhoudelijke reacties. Wij denken dat we genoeg te vertellen hebben, voor ons geldt: bloggen is in!

Toekomstige posts zullen geplaatst worden op:  http://ublinnovatie.wordpress.com/

 

 

Communiceren met behulp van URL’s

Een van de hoofdtaken van de UB Leiden is volgens mij het communiceren met klanten om informatie(bronnen) aan te bieden. Heel vaak willen we daarbij gebruik maken van een URL, de informatie zelf of de beschrijving van de informatiebron is online beschikbaar. Een paar vormen van communicatie (in brede zin) waarbij dat het geval kan zijn:

 • Rechtstreekse actieve communicatie (mail, chat, telefoon, in persoon)
 • Passief aanbod (website, tutorial, handleiding)
 • Tussen systemen (vanuit een bibliografisch bestand naar fulltext artikel, vanuit de catalogus naar een externe website, etc.)
 • Vanuit systemen aangeboden (een herbruikbare permanente link naar een catalogusrecord, een scan van een handschrift, een artikel, etc.)

Daarbij lopen we nogal eens tegen lastige problemen aan:

 • De URL moet naar het juiste niveau verwijzen, een link waarvan men mag verwachten bij een artikel uit te komen, moet niet blijven steken op een algemene pagina van een tijschrift
 • De URL moet naar de juiste plek verwijzen, een artikel is vaak op meerdere plaatsen fulltext beschikbaar, maar voor onze klanten niet altijd overal toegankelijk.
 • De URL moet betekenisvol zijn, de inhoud van de URL moet dus iets zeggen over de verwijzing
 • De URL moet (bij externe bronnen) zorgen voor de juiste toegangsrechten. Bij gelicenseerde informatie moet een student er van thuis uit wel bij kunnen maar een niet geautoriseerde gast juist niet
 • De URL moet persistent zijn, ook na langere tijd moet de URL nog steeds werken en naar de juiste plek verwijzen
 • En als het even kan moeten gebruikscijfers bijgehouden kunnen worden

Voor veel situaties leek het lange tijd een goede oplossing om een OpenURL te gebruiken. Zelfs de thuistoegang valt dan te regelen met behulp van EZproxy. Het werkt goed om bovenstaande problemen op te lossen, maar roept wel weer tenminste één nieuw probleem op:

De URL moet niet te lang zijn. Als voorbeeld een “heel gewone” Open URL uit Web of Science (waarbij het niet lukt om hem netjes in deze blogpost te zetten!):

http://sfx.leidenuniv.nl:9003/sfx_local?&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal

&rft.atitle=Pharmacological%20investigations%20on%20lipopolysaccharide-induced%20permeability%20changes%20in%20the%20blood-brain%20barrier%20in%20vitro&rft.auinit=P&rft.aulast=Gaillard&rft.date=2003&rft.epage=31&rft.genre=article&rft.issn=0026-2862&rft.issue=1&rft.place=SAN%20DIEGO&rft.pub=ACADEMIC%20PRESS%20INC%20ELSEVIER%20SCIENCE&rft.spage=24

&rft.stitle=MICROVASC%20RES&rft.title=MICROVASCULAR%20RESEARCH&rft.volume=65&rfr_id=info:sid/www.isinet.com:WoK:WOS
&rft.au=de%20Boer%2C%20A&rft.au=Breimer%2C%20D

OpenURL kan ook lang niet altijd gebruikt worden: een link naar een pagina op de website of een catalogusrecord is niet zo makkelijk in een OpenURL te vangen. In een telefoongesprek kan je geen OpenURL gebruiken, in een mail gaat het vaak mis met de lengte. En met die persistentie kan het wellicht ook tegenvallen.  Dat laatste zou wel eens een flink probleem kunnen gaan worden nu wij overwegen om onze OpenURL resolver SFX elders onder te brengen: gehost bij leverancier Ex Libris in plaats van op onze eigen server. De kans is groot dat daarbij de base-url (het eerste deel van de URL) zal wijzigen. Weg persistentie voor alle links die nu ergens genoemd staan, tenzij we nog iets slims verzinnen. Voor dynamisch gegenereerde links valt het hopelijk nog wel mee, door de base-url te vervangen werkt het wel weer, maar voor alle statische URL’s is het een flinke kluif om alles te vervangen denk daarbij aan de 250.000 URL’s die we hard in de catalogus hebben staan. Of die URL’s in Blackboard cursussen, op websites, in mailtjes, etc.

Maar hoe moet het dan wel? Eerst gaan we proberen te zorgen dat de huidige gebruikte OpenURL’s blijven werken. Maar daarmee is het probleem van de lengte en toepasbaarheid niet opgelost. Daarom zijn we aan het onderzoeken welke andere tools er zijn. We hebben gekeken of het zelf bouwen van een voorziening haalbaar zou zijn, een URL verkorter met een database (en daarmee hulpmiddelen voor persistentie), koppeling aan EZproxy, vergaring van gebruikscijfers en met herkenbare en leesbare URL’s. Helaas ontbreekt het ons aan tijd en middelen om dat op te bouwen en vooral ook te beheren.

Een alomvattende oplossing lijkt er niet te zijn. Voor gebruik tussen systemen blijven we natuurlijk OpenURL gebruiken, voor directe communicatie kijken we naar URL verkorters in de buitenwereld. Er blijken heel veel van dit soort diensten te zijn. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden van goo.gl en bit.ly (ly staat voor Libië, maakt dat nog wat uit? En goo.gl is van Google, willen we dat wel?) Beide hebben als voordeel dat ze open en tamelijk betrouwbaar lijken te zijn. Ook bieden ze een API en gebruikscijfers, met als bonus zelfs de mogelijkheid om direct een QR code te gebruiken. Maar dus ook geen totaaloplossing.

Geleerd over catalogiseren in WorldCat

Afgelopen week was ik een aantal dagen te gast bij de UvA om daar uitleg van OCLC te krijgen over catalogiseren in WorldCat. Het was zeer nuttig, ik heb een hoop geleerd over de mogelijkheden en de beperkingen.

De UBL catalogiseert in het GGC, records komen automatisch door naar ons bibliotheeksysteem Aleph. We zijn vooralsnog niet van plan dat anders te gaan doen. Gelukkig is het GGC ook van OCLC net als WorldCat, een koppeling tussen die systemen bestaat al, zij het nog niet volledig. GGC records worden wel in WorldCat opgenomen, maar andersom gaat het nog moeizaam.

OCLC heeft al jaren een aantal nuttige initiatieven die voor ons van belang kunnen zijn. We zouden in een aantal gevallen waarschijnlijk efficiënter kunnen werken dan nu het geval is, als we gebruik maken van metadata zoals die door leveranciers aangeboden worden. Dat wordt in de WorldCat omgeving redelijk ondersteund (zij het met techniek van jaren terug: uitwisseling van files via een FTP server).

Men heeft in Dublin Ohio al iets bedacht voor:

 • approval plans, metadata en administratieve gegevens via WorldCat Cataloging Partners
 • slip plans, metadata en administratieve gegevens via WorldCat Selections
 • pakket verwerking, metadata via WorldCat
 • catalogiseren in niet Westers schrift, met automatische transliteratie, via WorldCat Connexion client

Wij zouden mogelijk van deze tools gebruik willen maken, maar dan wel via het GGC. Dat vergt wel wat extra aanpassingen: OCLC Nederland zou dan gegevens uit de verschillende WorldCat varianten automatisch voor ons moeten inlezen in het GGC, waarna de records via (L)OUF naar Aleph moeten overkomen. Dit is denkbaar en lijkt haalbaar. Of het echt winst op gaat leveren valt lastig in te schatten.

Voor de andere aanwezige bibliotheken (UvA en Utrecht) gelden andere werkwijzen, zij werken rechtstreeks in Aleph, maar moeten dan wel zorgen voor een upload naar het GGC.

WorldCat als catalogiseeromgeving blijkt ook nogal wat beperkingen te kennen. Zo kan geen goed gebruik gemaakt worden van andere authority files dan die van de Library of Congres. Een Nederlandse set auteursnamen gebruiken wordt dan wel erg lastig, zeker als we ons niet aansluiten bij internationale initiatieven als VIAF. Ook de manier waarop met dubbele records en taalvarianten van records wordt omgegaan baart mij wat zorgen. Er zitten wel erg veel verschillende records in WorldCat die allemaal het hetzelfde object beschrijven. Welke moet je dan gebruiken? Ook mogelijkheden om updates van records automatisch door te laten komen (zoals bij het GGC) zijn er nog niet.

Wij hebben het voornemen om in een project na te gaan hoe we de WorldCat instrumenten kunnen inzetten en wat ons dat kan opleveren. Aan mij de eer om dit project voor te bereiden. De UvA is zeer geïnteresseerd in rechtsreeks catalogiseren in WorldCat. Utrecht (via Z39.50 al benutter van WorldCat gegevens) gaat eerst aan de slag met het in gebruik nemen van Marc21 als intern formaat, maar blijft geïnteresseerd.

Met de ontwikkelingen in de opzet van biblitoheeksystemen en de workflow die de komende jaren te verwachten zijn, is het zeker nuttig om al vast ervaring op te doen met andere manieren van werken. Eerst maar eens kijken hoe het allemaal echt werkt en goed blijven overleggen met de collega’s. We kunnen zeker van elkaar leren.  

 Er is heel veel informatie te vinden op de website van OCLC: http://www.oclc.org/us/en/connexion/default.htm

 

 

 

 

 

Geleerd bij Ticer Module 4: Mobile Technologies in Education and Libraries

Wat levert dat nou op zo’n dagje Ticer? Niet veel nieuwe informatie, maar wel nieuwe inzichten. En waarschijnlijk ook wel plannen (nu nog even tijd er voor vinden).

Ik mocht naar de Ticer dag over Mobile Technologies, met vier boeiende lezingen. Dankzij de opzet van Ticer gaan de lezingen goed de diepte in, er is voldoende tijd om de materie goed te bespreken en ook voor vragen en discussie zijn er genoeg mogelijkheden. Het programma en veel materiaal is natuurlijk terug te vinden op de Ticer website: http://www.tilburguniversity.nl/services/lis/ticer/2010/program.html

Wat mij betreft de meest opvallende zaken:

 • Veel iPad’s in de zaal, geen representatieve bibliotheekpersoneel steekproef dus. 
 • Bij Pew wordt erg veel tijd door personeel besteed aan presentie op internet en bij conferenties, tot 50% van de werktijd
 • Twitter wordt daarbij momenteel veel gebruikt
 • Bibliotheken moeten (als organisatie) aanwezig zijn in sociale netwerken, omdat de (toekomstige) klanten zich daar bevinden
 • De waan van de dag bepaalt welk netwerk daarbij van belang is, van SecondLife naar Facebook, blogs en Twitter naar …
 • Dat vraagt dan wel om beleid vanuit de organisatie, positiebepaling, uitgangspunten en gedragsregels moeten worden bepaald en onderhouden
 • De instelling moet zich actief opstellen en daar tijd voor vrijmaken, alle medewerkers doen mee (?)
 • Medewerkers hebben continue begeleiding nodig, om nieuwe vaardigheden te leren (hoe kan ik Twitter goed gebruiken?) en kwalitatief goed te blijven werken, namens de organisatie.
 • Wees voorzichtig met vermenging van privé en werk, zeker bij Twitter.
 • Mobiele toepassingen kunnen goed werken en zijn relatief eenvoudig te realiseren, mits gebruik gemaakt wordt van een mobiele internet laag over bestaande voorzieningen (zoals bijvoorbeeld bij de UBA gedaan is)
 • Maar bedenk wel goed van tevoren wat je wilt en wat de klant er echt aan heeft, denk vooral mobiel
 • En verwacht niet al te veel van het resultaat. De populairste mobiele site bij NCSU: een webcam van de rij bij de koffieautomaat
 • Mobiele websites zijn redelijk eenvoudig te maken en dan direct op verschillende platforms te gebruiken, maar de klant wil en verwacht en zoekt naar apps. Die zijn dan weer veel lastiger te maken.
 • Ik wil een smartphone (maar de baas gaat dat niet voor me regelen)
 • De toekomst van e-book readers is en blijft onzeker, e-readers zijn nu vooral voor de "reading-glass generation", lezen vanaf een iPad is wel flitsend maar ook vermoeiend. Mogelijk meerdere apparaten afhankelijk van de leesomstandigheden.

Hoe nu verder? Ik verwacht dat vanuit het management van de UBL binnenkort initiatieven komen. Of is dat toch te veel gevraagd?

Gaat Surf als hosting organisatie optreden?

Al jaren stuit samenwerking tussen universiteitsbibliotheken op het gebeid van inrichting van systemen op allerlei praktische bezwaren. We het er wel vaak over. Waarom hebben we allemaal onze eigen SFX server in gebruik, dat kan toch veel handiger, door een server te delen.

De systemen laten het toe, leverancier Ex Libris zorgt steeds beter voor consoritum ondersteuning en bijv. in Finland gaat het al jaren goed, met één landelijke infrastructuur voor Metalib.

Naast lastige problemen rond zeggenschap over de eigen installatie speelde tot nu teo altijd de plek een belangrijke rol. Wie zou dan zo’n centrale isntallatie meoten beheren en hosten?

In het Surf meerjarenplan http://www.surf.nl/nl/OverSURF/Pages/SURFmeerjarenplan.aspx lijkt voor dat probleem een oplossing in zicht. Surf is van plan om een nieuwe dochter op te richten:  SURFsps, met in tweede instantie de bedoeling om daar gezamenlijke ICT-diensten van het hoger onderwijs onder te kunnen brengen.

Tot nu toe werd dit node gemist, hoeplijk gaan de ambities van Surf ver genoeg en wordt dit snel gerealiseerd. als we dan ook nog geode samenwerking op dit gebied tussen KNWA, KB en Surf rond kunnen krijgen, kan er een landelijk dekkende infrastructuur ontstaan. Geen zorgen meer over hosting!

Het belang van een goede Knowledge Base

Sinds 2003 wordt bij de Universiteit Leiden SFX gebruikt als OpenURL resolver. Een prachtige uitvinding, met een knopje in bibliografische bestanden kan iemand via onze eigen SFX server naar bijvoorbeeld de fulltext van een artikel worden geleid, en dan ook nog precies naar die fulltext versie waar wij toegang voor hebben.

Maar…. dan moet die SFX server wel over de juiste informatie beschikken, de gegevens van tijdschriften en leveranciers moeten wel kloppend in de "Knowledge Base" zitten. Leverancier Ex Libris doet zijn stinkende best, maar toch lukt het niet altijd. Ook uitgevers doen vaak (maar soms ook niet) hun best om zowel aan de bibliotheken als aan bemiddelende partijen zoals Ex Libris, de juiste informatie te geven.

Waar gaat het dan fout? Het blijkt erg lastig om alle verschillende partijen op de zelfde manier met elkaar te laten communiceren. Iedereen hanteert zijn eigen afspraken, eigen sets aan gegevens en eigen manieren om gegevens te verspreiden.

De UKSG probeert daar nu samen met de NISO iets aan te doen en heeft richtlijnen opgesteld voor de uitwisseling van gegevens. Zie http://www.uksg.org/kbart voor meer informatie. In een ideale wereld zouden alle leveranciers zich hier aan houden en wordt het een stuk makkelijker om over de juiste gegevens te beschikken. 

"The KBART Working Group’s charge is to improve the supply of data to link resolvers
and knowledge bases, in order to improve the efficiency and effectiveness of OpenURL
linking. This is to be achieved by providing best practice guidelines, educational
materials and events, and a web hub to act as a central resource for knowledge base
information."

Iets om mee te nemen in licentieonderhandelingen: leverancier hou je aan de KBART richtlijnen!

Een ander probleem is in theorie al lang opgelost, maar de oplossing wordt helaas niet (voldoende) gebruikt. Het is vaak lastig om van een tijdschrift alle verschijningsvormen op een rijtje te houden en met elkaar te verbinden. Een tijdschrift kan, met verschillende ISSN’s, zowel een gedrukte als een online als een CD versie hebben. In de Knowledge Base van SFX wordt dit vaak aan elkaar gekoppeld, maar niet altijd even goed.

Nu blijkt er al enige tijd een linkende ISSN te bestaan: ISSN-L, met al sinds 2007 een eigen plekje in de Marc21 specificaties: 022 $l. ISSN.org beheert lijstjes met als doel: "The linking ISSN or ISSN-L enables collocation or linking among different media versions of a continuing resource". Zie: http://www.issn.org/2-22637-What-is-an-ISSN-L.php

Waarom wist ik dit niet en wat doen onze leveranciers (Ex Libris, OCLC, uitgevers) hier mee? 

 

 

 

 

Een artikel in IP (over de lockers)

Met self service uitlenen via de lockers al weer een tijd in gebruik, werd het tijd om onze ervaringen met andere bibliotheken te delen. Eerst dan maar een productdemonstratie op de NVB-dag, maar dat trok niet al te veel publiek.

Vervolgens een publicatie in Informatie Professional (IP). Samen met Jacqueline heb ik een artikel geschreven, het is zojuist gepubliceerd in het januari nummer. Dat nummer blijkt gratis raadpleegbaar (voor zolang het duurt).
Zie: http://epub01.publitas.nl/ottocramwinckeluitgeverij/informatie_professional_01_2010/magazine.php pag 22 e.v.

De speurtocht naar het artikel in online versie ging snel, vanaf de informatieprofessional homepage kan je met 1 klik naar het tijdschrift, en vervolgens via een grappige interface naar het artikel bladeren. Maar dat riep wel een aantal vragen op, waar ik niet zo snel antwoorden op blijk te kunnen bedenken.

 • Zou ik het artikel ook in ons universitair repositorium kunnen of moeten (of zelfs maar willen) zetten? Of is dat alleen voor de academische staf bedoeld?
 • Mag een artikel uit IP zonder embargo in een repositorium?
 • Heb ik mijn auteursrecht aan Otto Camwinckel (de uitgever) overgedragen bij inzending van het artikel? Ook voor online publicatie?
 • Is er een online archief van IP waar ik het artikel over een tijdje nog kan vinden? Er lijkt wel zoiets als een archief te zijn op de IP website, ook al staat het niet in de navigatiebalk, ook niet op de sitemap, het gaat niet verder dan juni 2009 en toegang zit verstopt achter een password
 • Komt IP in onze OpenURL resolver voor? Ja, dat wel, maar natuurlijk weer met wachtwoord en onvolledige dekking

Het is maar goed dat ik geen wetenschapper ben en me telkens met dit soort zaken hoef bezig te houden, ondertussen wel werkend aan zoveel mogelijk publicaties en dan liefst ook nog met een hoge impact factor. Voor een artikel in IP is dat gelukkig allemaal niet belangrijk.

Primo Central voor Digital Library (Metalib)

Recent is door leverancier Ex Libris bekend gemaakt dat de inhoud van Primo Central voor bestaande Metalib klanten "gratis" beschikbaar zal komen. Dat is tot stand gekomen na aandringen van de gebruikersorganisaties Igelu en Eluna, min of als tegemoetkoming voor de huidige situatie rond de verdere ontwikkeling van Metalib.

Primo Central is een grote vergaarbak van metadata van artikelen en e-books. Vergelijkbaar met Omega van de UU, maar dan samengesteld en beheerd door Ex Libris. Ze claimen dat eind 2009 150.000.000 beschrijvingen in de beta release van Primo Central zullen staan. Met nog veel meer op komst. De gegevens zijn afkomstig van verschillende leveranciers. Welke dat precies zijn is nog onduidelijk. Wel is beloofd dat het doorzoeken van Primo Central straks dus vanuit Metalib kan, waarbij de oorsprong van de gegevens zichtbaar zal blijven en de bibliotheek zelf kan kiezen welk deel van het aanbod in Primo Central gebruikt wordt. Zodoende kan zelfs gelicenseerd materiaal toch getoond worden.

Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling van Ex Libris dat we allemaal Primo aanschaffen. Op termijn zal Metalib min of meer opgaan in Primo. Ex Libris kiest hiermee voor een ander pad: van pure software leverancier worden ze steeds meer ook tussenpersoon voor de levering van metadata. Een volle markt, met heel veel soorten partijen (uitgevers, tijdschriftagenten, databank leveranciers, etc.).

Ik vind het een mooi plan, zelf dit soort dingen doen als universiteitsbiblitheek is niet vol te houden, laat Ex Libris het maar voor ons doen, zeker als het niks extra kost. Uiteindelijk moet het natuurlijk toch wel betaald worden….

NWO voorzitter pleit voor Open Access, maar …ten koste van bibliotheken

Uit een interview in NRC met NWO voorzitter Jos Engelen blijkt dat NWO nadenkt over het stimuleren van publicatie in Open Access tijdschriften.

Men wil nog niet zo ver gaan als de Zweedse tegenhangers (die hebben een verplichting opgenomen in de subsidievoorwaarden) maar ze hebben wel een fonds van 5 miljoen beschikbaar ter stimulering. Verplichting wordt pas over een aantal jaren verwacht.

Opmerkelijk vind ik dat toekomstige fincanciering volgens NWO ten koste mag gaan van de universiteisbibliotheken:
Quote uit NRC artikel —-
Om het open-access-publiceren te stimuleren, zegt Engelen, komt er een speciaal fonds. NWO-onderzoekers kunnen een beroep doen op dat fonds als ze op die manier willen publiceren. Voorlopig stoppen we er vijf miljoen euro in. Dat geld moeten we nu bij elkaar schrapen uit andere posten, maar in de toekomst zal dat uit andere bronnen kunnen komen. Als open access gaat groeien, zullen de budgetten voor de universiteitsbibliotheken immers kunnen dalen, en dan kan de minister het geld overhevelen: van de bibliotheken naar de onderzoekssubsidies.

———————

Nieuwe dienst in SFX : bX

Het is eindelijk gelukt om bX in gebruik te nemen als dienst in ons SFX menu. Een half jaar geleden hebben we een bijdrage aan een beta van bX geleverd, door onze gebruiksgegevens van SFX aan Ex Libris ter beschikking te stellen. Het echt in gebruik nemen van bX kreeg helaas nooit de prioriteit die het wel verdiende.

Na de Igelu conferentie in Helsinki kwam die prioriteit er wel.  Het implementeren van bX was welsiwaar niet heel veel werk, maar toch nog wel een aardige klus. Er bleken wat hobbels te nemen in de SFX installatie, met het openen van een firewall en ook bij Ex Libris moest er wat aan server instellingen gedaan worden. Vooral het bijdragen aan bX door het "publishen" van eigen gebruikersgegevens bleek nog een aardige kluif. Gelukkig hebben we voor dat soort klussen hele goede mensen rondlopen bij de UB Leiden.

Heel kort samengevat is bX een dienst waarmee verwante artikelen onder de aandacht worden gebracht. Een beetje vergelijkbaar met de aanbevelingen zoals we die al jaren kennen in bijvoorbeeld Amazon, maar dan voor wetenschappelijke artikelen.

Onder de noemer "Gebruikers die geïnteresseerd waren in dit artikel bekeken ook…." wordt bX aangeboden.
Op een SFX menu voor een tijdschriftartikel wordt, naast hopelijk een link naar de fulltext van het artikel, in veel gevallen nu ook een aanklikbare lijst van verwante artikelen getoond. Die verwantschap is gebaseerd op gebruiksgegevens van een groot aantal SFX installaties van over de hele wereld. Uit het wereldwijde gebruik van SFX kan verwantschap van artikelen worden afgeleid, mits er voldoende informatie beschikbaar is. Bij zeer recente tijdschriftartikelen worden nog geen verwante artikelen getoond, het verzamelen van gebruiksgegevens vergt immers enige tijd.

Meer informatie over bX is te vinden op:
http://www.exlibrisgroup.com/category/bXOverview